Storitve Računovodske storitve

Računovodske storitve

Računovodske storitve opravljam za samostojne podjetnike, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, (odvetniki, notarji, zdravniki, detektivi, …) male in srednje družbe, društva in zasebne zavode.

Storitve obsegajo:

 • knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige
 • izdelava računov – fakturiranje po naročilu stranke
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • obračun zamudnih obresti,
 • vodenje in obračun osnovnih sredstev
 • obračun DDV
 • po dogovoru prevzemam dokumente pri vas
 • obračun stroškov dela (plače in nadomestila, avtorski honorarji, izplačila po najemnih in podjemnih pogodbah, obračuni nagrad vajencem, ipd….)
 • obračun nadomestila plač za refundacijo bolezni in nege otroka
 • poročanje o prejetih dohodkih fizičnih oseb na letni ravni – za potrebe dohodnine
 • sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8),
 • kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
 • medletno ugotavljanje uspešnosti poslovanja
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov, kot so: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz bilančnega dobička ali izgube, izdelava davčne bilance,
 • svetovanje s področja računovodstva, davkov in poslovanja
 • kontaktiranje z davčnimi organi,
 • obračun dajatev (davek od dohodkov pravnih oseb, davek od dohodka iz dejavnosti in druge dajatve)
 • kontaktiranje z davčnimi in upravnimi organi
 • razne druge storitve po dogovoru s stranko

Kontakt

Računovodski servis Mencin Ksenija s.p.
Staničeva 5
5213 Kanal

tel. 05 / 395-12-14

Novosti

Mapa mora biti zapisljiva.

Kako do nas?

Najdete nas v Kanalu, Staničeva ulica 5 - za podrobnejša navodila kliknite na zemljevid!

Kako do nas?

Celovito vodenje poslovnih knjig

Vodenje poslovnih knjigOd izvornega dokumenta do knjižbe, od bruto bilance pa vse do oddajanja davčnega obračuna in bilanc v eDavke ali na AJPES.

Spremljanje poslovnega rezultata

Spremljanje poslovnega rezultataZaradi več in bolj preglednih podatkov, ki jih najdete na enem mestu, so poslovne odločitve lažje in pravilnejše.

Vodenje porabljenega časa in potnih stroškov

Vodenje porabljenega časa in potnih stroškovHitro in brez težav sledite porabljenemu času in prevoženim kilometrom.